Schnuppertraining fir Kanner / Entraînements de découverte pour enfants


07 September 2023

Schnuppertraining fir Kanner bis 14 Joer:

FR - Entrainements de découverte du tennis de table pour les enfants jusqu’à 14 ans
 
Ab dem 9. September 2023 all Samsteg vun 10:00h bis 11:30h
 
FR - À partir du 9 septembre 2023 tous les samedis de 10:00h à 11:30h
 
Wou? Zu Hesper am Centre Sportif Holleschbierg an eiser neier Haal!
 
FR - Où? À Hesperange au Centre Sportif Holleschbierg dans notre nouvelle salle!