Resultater GP Immoneuf 2022
Stürmer Julien, Bellaoui Ben, Sok Bovy

Resultater GP Immoneuf 2022

Hei fannt Dir alleguer d'Resultater vun eisem Tournoi ab der K.O.-Ronn. 
 
Des Weideren de Résumé vun der Performance vun eisen Houwalder Spiller:
A-B1: 1. Stürmer Julien 3. Bellaoui Ben
B3-C1: 1. Gavotti Emanuele
C1-C2: 1. Dragovic Aleksandar 3. Reisen Vasco a Chou Rivero Rolando
C2-C3: 1. Reisen Vasco, 3. Dragovic Aleksandar
C3-D1: 2. Pickart Loïc, 3. Sok Bovy
D1-D2: 2. Pickart Loïc, 3. Ciubotariu Claudiu-Alexandru
D2-D3: 3. Denauw Audrey
D3: 2. Dragovic Dalibor
 
Bravo!